English

עברית

צור קשר

 חזרה לפורטל

מאגר מידע

הרשמה לפורטל

פרויקטים מקומים

מהי תיירות אקולוגית

תחומי פעילות

אודותינו

 

פרויקטים מקומיים

 

בכדי לאפשר לתיירנים וארגוני סביבה וקהילה ליצור שיתופי פעולה פוריים, סביב האינטרס המשותף – שימור וטיפוח משאבי התיירות – אנו פונים לארגונים לספק

מידע אודות הפרויקטים שבתכנון או בהתהוות ולתיירנים להשתמש במידע זה.

גולן

שם הארגון

שם הפרויקט

מהות הפרויקט

תחומים לסיוע ושת"פ

פרטי התקשרות

         
         

גליל

שם הארגון

שם הפרויקט

מהות הפרויקט

תחומים לסיוע ושת"פ

פרטי התקשרות

עמותת לינק

פרויקט חינוכי-סביבתי בנחל צלמון

   

שם איש הקשר

טל. 049998876 

פקס 0577979292    

thelink@zahav.net.il

         

מישור החוף

שם הארגון

שם הפרויקט

מהות הפרויקט

תחומים לסיוע ושת"פ

פרטי התקשרות

       

 

         

 

שפלה

שם הארגון

שם הפרויקט

מהות הפרויקט

תחומים לסיוע ושת"פ

פרטי התקשרות

         
         

 

ערבה

שם הארגון

שם הפרויקט

מהות הפרויקט

תחומים לסיוע ושת"פ

פרטי התקשרות

         
         

 

נגב

שם הארגון

שם הפרויקט

מהות הפרויקט

תחומים לסיוע ושת"פ

פרטי התקשרות

         
         

 

פרויקטים לדוגמא

במידה והייתם שותפים לפרויקטים בהם תיירנים תרמו לסביבה ו/או לקהילה, אנא שלחו אלינו כל חומר הנוגע לכך – טקסט, תמונות, קטעי וידיאו למייל:

 info@ecotourism-israel.com אנו נשמח לפרסם ולהתגאות.

    © צור קשר       טל: 972-54-9989922+                                                                                                                                                כל הזכויות שמורות לחברה לתיירות אקולוגית - ישראל