English

עברית

צור קשר

 חזרה לפורטל

מאגר מידע

הרשמה לפורטל

פרויקטים מקומים

מהי תיירות אקולוגית

תחומי פעילות

אודותינו

 

צילום: איתן רוזנברג

הרצאות, סדנאות, קורסים וימי עיון

נו מציעים הרצאות, סדנאות, קורסים וימי עיון במגוון נושאים:

 • מבוא לתיירות אקולוגית

 • תכנון תיירות באזורים מוגנים

 • ניהול מבקרים באזורים מוגנים

 • תכנון אתר (מיזם) של תיירות אקולוגית

  • תכנון רעיוני

  • תכנון פיזי (מבנה ונוף)

פעילויות אלו מתאימות למגוון רחב של קהלים, כגון: משרדי ממשלה, עמותות תיירות, ארגוני

תיירות, מפעילי תיירות, מועדוני תיירים, ארגוני סביבה וחברה, רשויות מקומיות, מוסדות חינוך

ומחקר, חברות פרטיות והציבור הרחב.

* תכני ההרצאות ושיטות העברתן יותאמו לפי דרישות הלקוח וצורכי קהלי היעד.

 

הכנת תוכניות והנחיית תהליכי תכנון

אנו מציעים הכנת תוכניות בקטגוריות הבאות:

 • תכנון רעיוני של תיירות ביעדי ואתרי תיירות

 •  תכנון ניהול מבקרים באזורים מוגנים

 • תכנון מדיניות ואסטרטגיה של תיירות

 •  תכנון נופי לאתרי תיירות

 כמו כן, אנו מציעים ייעוץ וליווי אישי לתהליכי תכנון בקטגוריות אלו.

 

עריכת סקרים ומחקרים

דוגמאות לתחומי מחקר אפשריים:

 •  המצאי הקיים והפוטנציאל התיירותי של אתרי טבע ותרבות

 •  השפעות קיימות ופוטנציאליות של תיירות על משאבי הטבע והתרבות וחיי הקהילה המקומית

 •  דרכים למניעת השפעות שליליות של תיירות על המשאבים והקהילה המקומית

 •  פרופיל וצורכי מבקרים באתרי טבע ותרבות

 •  הערכת סף היכולת של משאבי טבע ותרבות לסבול את "לחץ" התיירות (תהליך קביעת Limits of Acceptable Change)

 

הדרכת סיורים בארץ ובחו"ל

אנו מציעים סיורים בארץ ובחו"ל בתחום התיירות האקולוגית, תכנון תיירות וניהול מבקרים באזורים מוגנים לאנשי מקצוע ולקהל הרחב. מסלולי הסיור יקבעו על פי

בקשת הלקוח ומוקדי עניין באתר הסיור.

 

לפרטים נוספים והזמנת השירותים, אנא צרו קשר בכתובת: info@ecotourism-israel.com

או בטלפונים: 054-9989922 / 03-9643344

    © צור קשר       טל: 972-54-9989922+                                                                                                                                                כל הזכויות שמורות לחברה לתיירות אקולוגית - ישראל