הסכם התקשרות – פרסום בפורטל אינטרנט Ecotourism Israel

 

הואיל    והחברה 'תיירות אקולוגית ישראל' מפעילה פורטל באינטרנט המפרסם תיירנים אקולוגיים בישראל

www.ecotourism-israel.com  להלן ("האתר").

והואיל    והלקוח, התיירן, מעוניין לפרסם את מוצרי ו/או שירותי התיירות אשר בבעלותו או ניהולו

והואיל    והחברה מעוניינת למכור את שרותי הפרסום במסגרת פורטל אינטרנטי

והואיל    והתיירן עמד בלפחות אחד מן הקריטריונים המופיעים ב "שאלון הצטרפות לפורטל"

 

לפיכך, הסכימו הצדדים כדלקמן:

מטרת ההתקשרות: פרסום בפורטל אינטרנט Ecotourism Israel (להלן: "האתר").

אופי ההתקשרות: "החברה", המחזיקה ב"אתר" תפרסם ותשווק את מוצרי ו/או שירותי הלקוח ופרטי ההתקשרות עימו במסגרת מגוון פרסומיה.

מבנה ההתקשרות: בהסכמתי על הסכם זה להלן ("הלקוח") מסמיך בזה את החברה לפרסם את כל הפרטים שמסר לחברה.

 

הלקוח מתחייב ומסכים כי:

זכויות פרסום: החברה רשאית להשתמש בכל המידע שמסר הלקוח (המידע אשר מסר ב 'שאלון פרופיל תיירן אקולוגי' ובכרטיס הפרסומי בפורטל)  ולפרסמו ב "אתר" ובפרסומי החברה.

אמינות המידע: המידע אותו מסר הלקוח לחברה הינו מדויק ומהימן.

אימות הנתונים: הלקוח מתחייב לעדכן את החברה בכל שינוי בפרטי המוצר ו/או השירות ופרטי העסק.

 

החברה מתחייבת כי:

זכויות קניין: החברה לא תמסור את המידע לגורם שלישי ללא ידיעת הלקוח, למעט שותפי החברה.

פרסום: החברה תפרסם את המידע באופן האטרקטיבי והמועיל ביותר לטובת הלקוח.

דירוג באתר: החברה תדרג את בעל העסק ב "אתר" בהתאם לפרופיל האקולוגי אשר קבעה ובהתאם לשיקול דעתה המקצועי בלבד.

עדכונים ושינויים: החברה מתחייבת לעדכן ב "אתר" שינויים שיתקבלו מהלקוח במייל או בפקס, לאחר אישור קבלתם ע"י החברה, לא יאוחר מ 7 ימי עבודה.

אחריות: החברה אינה אחראית ו\או ערבה לחומרים המפורסמים על אתרי הלקוחות ו/או לכל נזק או בלאי, העשוי להיגרם ללקוחות כתוצאה מביקור תיירים באתר הלקוח או פגיעה מכל סוג שהוא בלקוחות עצמם.

הפסקת התקשרות: בכל מקרה של הפסקת התקשרות בין הצדדים, על הצד היוזם את ניתוק היחסים לעדכן את הצד המנותק כ 10 ימים מראש באמצעות פקס בלבד.

 

 

 

* "החברה" איננה מתחייבת לפרסם כל תיירן אשר פונה לאתר ורשאית לפסול תיירן מפרסום באתר עפ"י השיקולים השמורים לחברה בלבד.

 

תשלומים וחיובים:

דמי רישום: חינם

תשלום חודשי: *50 ₪ לחודש לא כולל מע"מ תשלום בסיסי ובנוסף

·         תשלום עפ"י הקלקה PPC (Pay Per Click) בגובה 1 ₪ עבור חשיפת כרטיס לקוח ברשימת התיירנים בקטגוריות השונות (חיוב חודשי מקסימאלי הינו 100 ₪ לא כולל מע"מ)

·         תשלום עפ"י הקלקה PPC (Pay Per Click) בגובה 2 ₪ עבור חשיפת כרטיס לקוח ברשימת חבילות התיור האקולוגיות

* החברה רשאית לעדכן את תעריפי התשלום בכל עת, הודעת השינוי תשלח למפרסמים כחודש לפני מועדו

 

בהתאם לכך אני מצהיר כדלקמן:

באישורי את הסכם זה הנני מביע/ה הסכמה לפרסום המוצרים ו/או השירותים אשר בבעלותי או ניהולי, בפורטל האינטרנטי של החברה, תמורת תשלום עבור פרסום ועמידה בתנאים אשר פורטו לעיל.[1] החוזה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד. הכוונה לנשים וגברים כאחד.